Górny rząd od lewej: Jan Brocki, Bartek Legiędź, Damian Łyszkowicz, Szymon Wojtaszczyk, Maciej Bąk, Brajan Zduniak, Filip Kuś, Kuba Jagielski,
Filip Jurczyk – Trener Seweryn Rychlik

Dolny rząd od lewej: Róża Morawska, Olaf Kapiczyński, Antoni Stelmaszczyk, Natalia Fijałkowska, Dominik Jagielski, Mikołaj Lewandowicz,
Bartłomiej Płuciennik, Alan Plich